SZENT KORONA CSILLAG-MAG PROGRAM

CsillagMag program egy MAG-OLDÁS-okat összefoglaló ősi képírott, gyakorlatban könnyen átültethető TUDÁS-REND-SZER. Könnyen megérthető, átérezhető és gyakorlatias módon felismerésekbe sűríti mindazt a tudást, ami szükséges saját működésünk megértéséhez, döntés(ek) meghozatalához, tudati átlényegüléshez.

TUDÁS-REND-SZER 3 fő pillére:
1. Bárki számára lehetővé teszi, hogy megértse ennek a mindenre kiható létezésnek az alapjait, mely ad egy igazodási pontot, ami lehetővé teszi a saját választásokon alapuló TEREMTÉSI folyamatokat.
2. Elhintjük azokat a MAGokat e csodálatos világban, melyekből olyan virágok nyílhatnak, ami lehetővé teszi sokunk számára, hogy ÖRÖM-, és SZERETETteli utazásban legyen részünk.
3. Arra vállalkozó utazó (DÖNTÉS) megtapasztalhatja azokat a nem létező, mégis sokak számára hiedelem-, hitrendszer részét képező fiktív határokat, amiknek az átlépésével (ÁLDOTT ÚT) olyan horizontot láthat meg, aminek a megtapasztalása magával hozza a felismerést, a végtelen és határtalan lehetőségeket, – KEGYELM és CSODA, ami létezésünk alapja.

CsillagMag Program egy lehetőség, aki úgy érzi…
lépést kíván tartani a hirtelen bekövetkező változásokkal
élete olyan mederbe terelődött melyből szeretne kilépni, változtatni élethelyzetén
elégedett, egészséges, boldog, tudatos életet szeretne teremteni (CsillagMag tudás, DNS 12 szál)
természetes képességei fejlesztésével, kibontakoztatásával, szeretné megtalálni ÖNMAG-ÁT, megteremteni HIVATÁSÁT, Nő-Férfi között társteremtő szerepet élni
szeretne változtatni az emberekhez fűződő viszonyain, kapcsolatain, találkozni hasonló emberekkel, BŐSÉGET teremteni, megélni azt az életében
szeretne válaszokat találni, MAG-OLDANI a megoldatlant
aktív szerepet vállalna az Isteni Szerves Társadalmi Rendben, Társ Szövetséget teremtésében, abban létezni

Isten saját képére teremtett emberek vagyunk, MAGok, tökéletes (mérő)eszközök, módszerek. Természetes állapotunk az…
EGÉSZSÉG, ÖNREGENERÁCIÓ, FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET ÁLTALI FEJLŐDÉS, KÉPESSÉGEK KIBONTAKOZTATÁSA, HIVATÁS, TERMÉSZET MEGBECSÜLÉSE, SZOLGÁLAT, BŐSÉG, TUDÁSÁTADÁS.

Jelen időszakban fontos a Tudati / Közösségi / Kollektív átrendeződésben való felellősségteljes szerepvállalás, aminek alapfeltétele az itt és mostban bekövetkező állandó változáshoz való alkalmazkodás.
TANULÁS • EMLÉKEZÉS • TUDÁS • ÉRTÉK • TEREMTÉS

ÉLET – I. Ritmus
1. CsillagMag Ösvény: Tudat-Szféra Valóságrétegek → HIT, REMÉNY
2. TEREMTÉS-MÁS-KÉP(p): DÖNTÉS, SzemlÉLET formálás → HÁLA
3. MAG-OLDÓ: Szív igazsága, Ősbizalom, Szent Pillanat → KEGYELEM
4. ÉLETBÁTORSÁG: Kapcsolat, Szabadság → ÖRÖM
5. BŐSÉG: Áradás, Intuíció, Képességek → CSODA
6. AZ ÚT: Hivatás felvállalása, – Vagyok, aki vagyok → ÁLDÁS
7. AZ ÉLET TELJESSÉGE – SZENTKORONA → SZERETET
8. KÖZŐS s ÉG – ÖNSZERVEZŐDŐ SZÖVETSÉG – LÉT → EGYSÉG
Az Események során alkalmazkodunk a személy vagy csoport energetikai jellemzőihez, sajátos fejlettségi szintjéhez és a személyes/csoportos választás által meghatározott irányhoz. Alkalmak során meghagyjuk az egyén tapasztalásainak személyes szabadságát.

CSILLAGMAG intenzív TUDÁS-ÉRTÉK-REND-SZER

3 hónap alatt

Összejövetelek célja, hogy a részt vevő kezdje el felismerni ÖnMAGa Isteni természetét, magasabb nézőpontból rálátva az adott problémára, élethelyzetekre, majd egyéni/csoportos felismeréseken, megértéseken (Belső csend), TEREMTÉSEN keresztül közelebb vigye Önmagát a MAG-OLDÁS-hoz. Felébressze természetes képességeit (önregeneráció, tisztán érzékelés minden formája), alkalmazza azokat a gyakorlatban, meglelje Isteni hivatását és életével támogassa a SZABAD TUDÁS és ÉLET elterjedését a Földön.

1. SZENTKORONA CSILLAGMAG ÖSVÉNY • 2 nap
Minden egy DÖNTÉSSEL kezdődik. Azért vagyunk itt a Földön, hogy megtapasztaljuk ÖnMAGunkat, hogy kik is vagyunk valójában. Ehhez szükséges bizonyos egymásra épülő tapsztalati rendszer, körülmények és emberekkel történő állandó kölcsön-HATÁS.
Első találkozásunk alkalmával áttekintjük a TUDAT SZFÉRA Valóságrétegeket, ÉLET TELJESSÉGÉNEK folyamatát. MAG-OLDÓ napon jelenben emlékezve, jártasságot szerezhetünk a múltban tapasztalt élmények életszerű felülírásában a cselekvő szereteten keresztül, HÁLA, KEGYELEM által, SZERETET terében, képírott támogatással, énekekkel, gyakorlatokkal.

ÉRDEKEL

2. TEREMTÉS – MÁS – KÉP(p) • 2 nap
Elme tekintete beállt egyfajta eddig tapsztaltak szerinti általános nézésmódra, ami kb 40-60%-os kihasználása annak a képességnek, aminek a birtokában van. Második alkalommal elménket a SZÍV szolgálatába állítjuk, megtanulunk nézőpontot váltani, különbséget tenni lényeges és lenyegtelen között, mely során kezdetét veszi az egyéni/családi/Közös s Égi szemlÉLET VÁLTÁS, SZERETETTELJES létezés.
A legnagyobb csapda, amikor az ember a saját gondolataira, érzelmeire állandóan reagál, ekkor benne marad szeretetlenség és bizonytalanság állapotában. A részt vevőnek MAGOLDÁSok során bekövetkező belső béke állapotában lehetősége adódik a ZŰRZAVAR-OK (ÉN (ego) tökéletlen reakciója által létrejött blokkok, traumák, torz mintázatok) mögé kukkantani, meglátni az egyes jelenségek mögött meghúzódó valódi jelentést, felülírásukkal bepillantást nyerni egy eddig sokak számára láthatatlan, csodálatos valóságos világba.

ÉRDEKEL

3. ÉLETBÁTORSÁG – KAPCSOLAT • 2 nap
„Amint BENT, úgy KINT, ahogyan FENT úgy LENT.“ CsillagMAG ösvényén járva, a résztvevő elsőnek belső szeretetteljes megélései, élményei által kitágult látómezője által felismerheti Isteni ÖnMAGját, annak működését. Egyéni döntéseivel elősegítheti személyes, Isteni Rend következtében belső átrendeződését, mely hatására átformálódhat a körülötte lévő valóság, megoldódhatnak élethelyzetei.
Állandó Önmunka, találkozások alkalmával MAGOLDÁSOK sorozatain megyünk keresztül, melyben KEGYELEM által folyamatosan átalakíthatóak az eddig szerzett, izmokban, kötőszövetekben, környezetünkben letárolt – életet gátló – lenyomatok (félelem, szorongás, bizonytalanság, szeretet hiány… stb). Fentiekhez kapcsolódó érzelmek, gondolatok átfordításával automatikusan kibontakoznak természetes képességeink. Tudatára ébredő személy, amint a hétköznapokban belevág ÖnMAGa ÖRÖM illetve HÁLA útjának járásába, – megjelennek az Útitársak, akikkel – elkezdődik egy KESKENY ámbár ÁLDÁSOS UTAZÁS.

ÉRDEKEL

4. BŐSÉG CSODA • 2 nap
Ezen az alkalmon a résztvevő MAGOLDÁSOK(K) eredményeképpen automatikusan aktiválódott CSILLAGMAG KÓD-jaival foglalkozunk. Kódokkal újra stabil kapcsolat teremthető ember és természet között (ÉLETFA–„közös nevező“), mely az egyéni/családi/közösségi BÉKE illetve SZABADSÁG alapfeltétele. Helyreállhat az Isten képére teremtett ember VALÓS Identitástudata (hovatartozás), Ősbizalma, Hite.
Összeszedjük az egyre gyakrabban megmutatkozó SZENT ERÉNYEKet, melyek jelzőtáblák az ISTENI SZERVES REND részévé válásában. Szent Pillanatban megébredő ERŐ gyakorlati alkalmazásán keresztül emlékezünk elfeledett képességeinkre, ami felelőségteljes életet von maga után. Képességeit tudatosan alkalmazó ember életében bekövetkezik az ÁRADÁS, MAGOLDÓDnak a személyes, családi, közösségi, társadalmi élethelyzetek, bekövetkezik a CSODA és BŐSÉG (NÉPEK békéje).

ÉRDEKEL

5. SZERETET HÉT – ÉLET TELJESSÉGE  • 7 nap
Negyedévente megrendezésre kerülő SZERETET HÉT az ÉLET TELJESSÉGÉT bemutató; első négy úton végigment résztvevők számára egy záró, összegző tudatos találkozási lehetőség. Célja az élet számos területén hatékonyan használható mindennapi tapasztalatok egymással történő megosztása, kölcsönös ismerkedés, kapcsolat-, közösségépítés.
Aktiválódott képességek által egymás fejlődésének támogatása, azok gyakorlása, KÖZ-ŐS SZERETET TÉR TEREMTÉS, kreatív alkotás. Önellátással kapcsolatos tapasztalatok, technológiák megosztása, Önfejlődéshez, természetes képességek kibontakoztatását támogató Fény-, Kristály technológiák bemutatása.

ÉRDEKEL

MIT HOZZ MAGADDAL?
• nyitott szív és elme • jókedv / megosztanivaló bármi • kényelmes öltözék • hangszer, ének, dal, ima

Szentkorona CsillagMag Programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk. Aktuális hétvégével, táborral, részletes programokkal kapcsolatban keresd szervező Csillag-Mag társunk. Kéréseit, kérdéseit kérem előre jelezze felénk.